#7871 - savannah fox erik everhard pricking savannahs